Friday, 26/02/2021 - 05:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu hoc Tiên Phong

HƯỚNG DẪN DỰ THI IOE TOÀN QUỐC

V/v hướng dẫn ôn tập, tổ chức vòng thi IOE cấp toàn quốc, năm học 2014-2015
UBND TỈNH QUẢNG NAM CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 443/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT        Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2015
V/v hướng dẫn ôn tập, tổ chức vòng thi IOE cấp toàn quốc, năm học 2014-2015
 
 
Kính gửi:
-         Trưởng phòng GDĐT thành phố Tam Kỳ;
-     Trưởng phòng GDĐT thành phố Hội An;
-         Trưởng phòng GDĐT huyện Duy Xuyên;
-    Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Ninh.
          Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); Công văn số 7421/BGDĐT-GDTrH ngày 23/12/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác ôn tập và tổ chức vòng thi IOE cấp toàn quốc như sau:
1.     Đối tượng dự thi
          Học sinh dự thi IOE cấp toàn quốc được tuyển chọn qua vòng thi cấp tỉnh (có danh sách đính kèm) thuộc các huyện/ thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Phú Ninh. Những học sinh này đã được Sở GDĐT đăng ký dự thi với Bộ GDĐT.
          2. Hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi
          Các phòng GDĐT có học sinh dự thi vòng thi IOE cấp toàn quốc có trách nhiệm hướng dẫn tự luyện và ôn tập thật tốt cho học sinh dự thi.
          Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng thi tự luyện thứ 30. Học sinh phải sử dụng đúng tài khoản và mã ID đã dự thi ở vòng thi cấp tỉnh. Trong trường hợp học sinh bị mất tài khoản thi thì có thể tạo tài khoản mới để thi cấp quốc gia nhưng phải thông báo cho Sở GDĐT chậm nhất ngày 05/4/2015 để Sở báo về Bộ GDĐT cho phép dự thi.
         
          3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi
            - Địa điểm: Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
          - Thời gian: thí sinh tập trung tại địa điểm thi lúc 07 giờ 45 phút ngày 11/4/2015 để dự khai mạc và dự thi.
          Thời gian thi đối với từng khối lớp:               
          + Học sinh lớp 5:  từ 9h00 đến 9h30.
          + Học sinh lớp 9:  từ 10h00 đến 10h30.
          4. Hình thức thi và giải thưởng
          * Hình thức thi
          - Học sinh làm bài thi trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ http://ioe.go.vn/.
- Vòng thi này có thời gian 30 phút với số lượng câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của học sinh. Hệ thống không thông báo kết quả sau từng câu và không hiển thị lại các câu hỏi kể cả trường hợp sự cố. Kết quả chỉ hiển thị sau khi học sinh nộp bài hoặc kết thúc thời gian thi. Thời gian bắt đầu thi được thống nhất trên toàn quốc, không phụ thuộc thời điểm học sinh bắt đầu làm bài.
          - Ở vòng thi cấp toàn quốc, học sinh mỗi khối lớp chỉ tham dự một ca thi duy nhất. Khi gặp sự cố về kỹ thuật ở vòng thi này, học sinh được Hội đồng coi thi bố trí thi lại ngay nhưng phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung hoặc phải thi lại vào một đợt khác (nếu Bộ cho phép). Hệ thống không tính số lần thi.
          * Giải thưởng
          Toàn quốc có 03 bảng thi. Giải thưởng vòng thi cấp toàn quốc được xét theo từng bảng thi, gồm các giải: Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và Giải Khuyến khích.
          5. Phân công trách nhiệm
          - Sở GDĐT ban hành quyết định thành lập hội đồng coi và chịu trách nhiệm về kinh phí cho hội đồng coi thi.
          - Các phòng GDĐT có học sinh tham gia dự thi xây dựng kế hoạch hướng dẫn, ôn tập cho học sinh trước kỳ thi; tổ chức đưa đón học sinh dự thi và chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí của đơn vị mình.
          - Phòng GDĐT thành phố Tam Kỳ giúp chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tốt kỳ thi. Trong đó, đặc biệt đảm bảo nguồn điện, phòng máy vi tính và đường truyền internet có chất lượng tốt theo quy định tại Công văn số 7421/BGDĐT-GDTrH ngày 23/12/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015. Công tác chuẩn bị được hoàn thành trước kỳ thi ít nhất 02 ngày.
          Nội dung chuẩn bị khác về cơ sở vật chất: theo Phụ lục đính kèm.
          Nhận được văn bản này, các đơn vị có học sinh tham gia vòng thi IOE cấp toàn quốc khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (Phòng KTKĐCLGD-CNTT- số ĐT: 0510.3813084) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                    (Đã ký)
- Phòng KH-TC, GDTrH, GDTH;                                                                                 
- Lưu: VT, KTKĐCLGD-CNTT.                              
                                                                                 Hà Thanh Quốc
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục
 
CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO VÒNG THI IOE
CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2014-2015
 
 
 

1.     Phòng làm việc:
- 01 phòng dành cho Chủ tịch Hội đồng thi coi thi
- 01 phòng dành cho Hội đồng coi thi làm việc.
2.     Phòng thi:
-         01 phòng thi chính thức có ít nhất 30 máy tính kết nối mạng internet đảm bảo đường truyển ổn định trong suốt quá trình diễn ra thi.
-         01 phòng thi dự phòng đảm bảo điều kiện tương tự phòng thi chính thức.
3.     Máy phát điện: để đảm bảo duy trì nguồn điện trong thời gian diễn ra thi,  đề phòng sự cố mất điện lưới.
4.     Khẩu hiệu trang trí phía trước trường với nội dung: “Vòng thi IOE cấp toàn quốc năm học 2014-2015 tại tỉnh Quảng Nam”.
5.      Trang trí khai mạc kỳ thi:
 
Logo IOE  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
 
 
 
 

VÒNG THI IOE CẤP TOÀN QUỐC
 
 NĂM HỌC 2014 – 2015
 
 
                                      Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2015
 
 
 
DANH SÁCH DỰ THI IOE CẤP TOÀN QUỐC
 
STT ID Họ và tên Trường
1 1212551178 Lê Nguyễn Tường Lam Trường THCS Nguyễn Du
2 1209956463 Hồ Uyên Phương Trường THCS Lý Tự Trọng
3 1208372153 Nguyễn Ngọc Vân Anh Trường THCS Lý Tự Trọng
4 1211083218 Hồ Vũ Diễm Quỳnh Trường THCS Chu Văn An
5 1216702826 Phạm Hoàng Hưng Trường THCS Kim Đồng
6 1209406300 Trần Gia Minh Trí  Trường THCS Nguyễn Du
7 1212882167 Lê Nguyễn Hà Phương Trường THCS Kim Đồng
8 106561077 Thái Nhật Hà Trường THCS Nguyễn Hiền
9 70396571 Võ Ngọc Kim Châu  Trường THCS Nguyễn Du
10 1216715457 La Diễm Quyên Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
11 1211396729 Nguyễn Thanh Mai  Trường THCS Chu Văn An
12 1210971635 Huỳnh Lê Thảo Mai  Trường THCS Lý Tự Trọng
13 1213531287 Huỳnh Thu Uyên Trường THCS Nguyễn Hiền
14 1216726791 Đoàn Thế Huy  Trường THCS Kim Đồng
15 1212372005 Trần Kim Quỳnh Trường THCS Lý Tự Trọng
16 1216726732 Phạm Lê Quang Khải Trường THCS Kim Đồng
17 1216725088 Huỳnh Thị Thủy Tiên  Trường THCS Kim Đồng
18 1212379395 Võ Thị Thu Thảo Trường THCS Nguyễn Hiền
19 1208169021 Nguyễn Phạm Minh Trí Trường THCS Lý Tự Trọng
20 1211492322 Văn Thảo Vy  Trường THCS Trần Cao Vân
21 66905192 Cao Nguyễn Khánh Quỳnh Trường THCS Lý Tự Trọng
22 83647374 Nguyễn Trần Mai Anh  Trường THCS Nguyễn Du
23 1209556694 Nguyễn Thành Duy Trường THCS Lê Quang Sung
24 1210405562 Văn Thị Thu Trang Trường THCS Nguyễn Th. Hãn
25 105023701 Phan Minh Toàn Trường THCS Kim Đồng
 
Nguồn: lytutrongtamky.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 02 : 43
Năm 2021 : 125